Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

SAM İİBF Ortak Akıl Toplantısında-10.09.2020


20 Kasım 2019 tarihinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ile Ortak Akıl Toplantısı yapıldı.