Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

1. 27 Şubat 2020 Stratejik Araştırma Merkezi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan Ortak Akıl çalışmasının değerlendirilmesi ve Raporlanması

Ortak Akıl çalışmalarının değerlendirilmesi toplantısında 2019 yılı içerisinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Fakülte, Yüksek Okulları, Meslek Yüksek Okulları ve Enstitülerinin hazırladıkları üniversitesi sanayi işbirliği projeleri değerlendirilmiştir. 2. 16. Haziran 2020 Yeni gerçekleşecek araştırmalar ve projeler için Moderatör Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN ve SAM yönetim kurulu üyeleri ile yuvarlak masa toplantısı

Yuvarlak masa toplantısı kapsamında 2020 yılında yapılabilecek proje ve seminerler konuşulmuştur. 


3. 16 Temmuz 2020 Online Çalıştay, “97. Yılında Lozan’ı Anlamak”


Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN moderatörlüğünde Doç. Dr. Fikret BİRDİŞLİ ve Dr. Öğr. Üyesi Ali HÜSEYİNOĞLU’nun sunumlarıyla düzenlenen “97. Yılında Lozan’ı Anlamak” çalıştayında Lozan antlaşması ve Türkiye’nin güvenliği ve 1923 Lozan Antlaşması ve Batı Trakya Türkleri konu başlıkları konuşulmuştur. 


4. 09.07.2020 tarihinde SAM müdürü Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN moderatörlüğünde de toplanan SAM müdür yardımcıları ve kurul üyeleri Uluslararası Stratejik Boyut Dergisinin kurulmasına karar verilmiştir.  14.10.2020 Tarihinde Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi Resmi olarak kurulmuştur. 


5. 24.12.2020 Online Çalıştay, “KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın Katılımıyla Hocaların Gözünden Üniversitemize İlişkin Görüş ve Öneriler”, 

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımı, Prof. Dr. İsmail BAKAN’ın moderatörlüğünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hocalarının üniversite ve eğitim ile ilgili görüş ve önerileri konuşulmuştur. 


6. 18. 02.2021 Online Çalıştay “STK Perspektifinden Kahramanmaraş ve Üniversite”