Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi


 1. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır, ayrıca dergimizin özel sayı çıkarma hakkı da bulunmaktadır. Derginin yayın yeri Kahramanmaraş/Türkiye’dir.
 2. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar telif devir formu ve intihal raporu ile birlikte gönderilmelidir. Yazarlara çalışmaları yayınlanması halinde herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.
 3. Dergimizde yayımlanan yazılar ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazarına aittir.
 4. Dergimiz, gönderilen yazılar hakem sürecinden “başarılı” olarak geçse dahi dergimiz yayın kurulu tarafından uygun görülmemesi durumunda yayınlamama hakkına sahiptir.
 5. Dergimizin yayın dili Türkçedir, ancak İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinde de çalışma yayınlanabilir.
 6. Çalışmalar yazar tarafından dergimiz web sayfasında yer alan tasarım şablon dosyası içine yazım kurallarına uygun şekilde yerleştirilerek dergimiz gönderilmelidir. Şekil özellikleri, kaynakça yazım kurallarına uygun olmama, öz ve abstract kelime sınırının aşılması durumlarında çalışma ön kontrol aşamasında yazara iade ediecektir.
 7. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde tam metin olarak yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayımı ise, bu durumun dipnotta belirtilmesi şartıyla mümkündür.
 8. Dergimize gönderilen her çalışma ön kontrol aşamasından geçtikten sonra ilgili alanda iki alan hakemine bir yabancı dil hakemine gönderilmektedir. Alan hakemlerinden biri olumlu biri olumsuz gelmesi durumunda üçüncü bir alan hakemine daha çalışma gönderilmektedir. İki alan hakeminin olumlu görüşü alınması durumunda çalışma yayınlanabilmektedir.
 9. Hakemlerin çalışmaları değerlendirme süresi 20 gündür. Bu süre içerisinde değerlendirmesini yapmayan hakem, editör tarafından uyarılır. Hakemlerden gelen raporlar yayın kurulu kararı ile yazara iletilir. Yapılması gereken düzeltmeler olması durumunda bir hafta içerisinde yazardan bu düzeltmelerin yapılması istenir.
 10. Dergimizde “kör hakemlik” sistemi uygulanmaktadır. Yazar ve hakemler kesinlikle birbirini bilmemektedir.
 11. Dergimizde başta iktisadi ve idari bilimlerin bütün bölümleri olmak üzere, eğitim, tarih, coğrafya, dil, edebiyat, sosyoloji, psikoloji gibi alanlardan da ilgili çalışmalar yayınlanabilmektedir.
 12. Dergimizde yayımlanan yazıların başka bir yerde dergimizin izni olmadan yayınlanamaz ve dergimizdeki çalışmalar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 13. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.