Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

  • Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bilim insanlarıyla işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapmak.

  • Merkezin amaçları doğrultusunda, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.

  • Merkezin amaçları doğrultusunda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak.

  • Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak ve bu doğrultuda rehberlik etmek.

  • Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Üniversite için stratejik hedefler belirlemek, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmek.

  • İstihdam imkânları ve girişimciliği geliştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sektörel altyapı imkânlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sonuçlarını ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yerel potansiyeli harekete geçirmek.

  • Devletlerin ve etkin uluslararası kuruluşların, güvenlik ve savunma konularını siyasal, ekonomik ve sosyal bakımdan araştırmak, bunların Türkiye ile ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği ile ilgili tespit ve önerilerde bulunmak.

  • Sektörel yenilik imkânlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.

  • Üniversitenin stratejik plan hazırlama sürecine destek vermek.

  • Rektörün belirleyeceği diğer konularda inceleme ve araştırmalar yapmak