KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi’nin amaçları; 1. Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak,
 2. Sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve
 3. Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, iç ve dış güvenliğe ilişkin konularda yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.


Bu amaçlar kapsamında Stratejik Araştırma Merkezi’nde aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir: 1. Bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analizini ve değerlendirmesini yapmak, buradan üretilen bilgileri ve süreli ve süresiz yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, Merkezin çalışma alanları ile ilgili her konuda kapsamlı yazılı ve görsel bir dokümantasyon arşivi oluşturmak.
 2. Devletlerin ve etkin uluslararası kuruluşların, güvenlik ve savunma konularını siyasal, ekonomik ve sosyal bakımdan araştırmak, bunların Türkiye ile ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği ile ilgili tespit ve önerilerde bulunmak.
 3. Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bilim insanlarıyla işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapmak.
 4. Merkezin amaçları doğrultusunda, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
 5. Merkezin amaçları doğrultusunda teori, metot ve uygulama alanları temelinde yayın yolu ile tanıtım yapmak.
 6. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlamak ve bu doğrultuda rehberlik etmek.
 7. Ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda Üniversite için stratejik hedefler belirlemek, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmek.
 8. İstihdam imkânları ve girişimciliği geliştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sektörel altyapı imkânlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak, sonuçlarını ilgili kuruluşlar, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yerel potansiyeli harekete geçirmek.
 9. Sektörel yenilik imkânlarının ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.
 10. Üniversitenin stratejik plan hazırlama sürecine destek vermek.
 11. Rektörün belirleyeceği diğer konularda inceleme ve araştırmalar yapmak.


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı