Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Misyon
Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak. Sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, iç ve dış güvenliğe ilişkin konularda yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

Vizyon
KSÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin vizyonu, ulusla, bölgesel ve küresel düzeydeki iktisadi, sosyal, kültürel, tarihi, hukuki konulara ışık tutan, sorunlara yönelik karar vericilere yaratıcı, gerçekçi, etkin çözüm olanakları üreten, bilimsel ve akademik bilginin oluşturulmasında rekabetçi yönünü sergileyen saygın ve lider bir araştırma merkezidir.