Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

AMAÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde çıkarılan Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, sosyal bilimler alanında özellikle stratejik araştırmaları kapsayan ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimler literatürüne katkıda bulunmayı amaçlayan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizin temel amacı stratejik anlamda önem taşıyan teorik ve görgül makalelere akademisyen, araştırmacı ve karar vericilerin ulaşabilmesini sağlamak, özellikle farklı yazarların görüşlerini sentezleyerek oluşan sinerji ile ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi sorunlara çözüm olanağı yaratabilmektir. Böylece kamu- üniversite- sanayi arasında bir köprü oluşturmak suretiyle işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

KAPSAM

Dergimizde özellikle stratejik temalı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri temel alanı kapsamında olan  “Türkçe” ve “İngilizce” makaleler yayınlanmaktadır.